Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Ob-2632/08 , Stran 867
za naslednje predmete: poslovno sporazumevanje in vodenje, ekonomika in menedžment podjetij, strokovna terminologija v tujem jeziku, strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, podjetništvo in trženje, organizacija in poslovanje, gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu, gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu, varstvo rastlin s fitofarmacijo, gojenje in uporaba koristnih organizmov, gospodarjenje v živinoreji, zdravstveno varstvo domačih živali, turizem in rekreacija na podeželju, treniranje konj in učenje jahanja, trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, razvoj podeželja z zakonodajo, rastlinska pridelava in reja živali, upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami, ekološka pridelava hrane, logistika in mehanizacija v kmetijstvu, terapevtska in socialna dejavnost na podeželju, varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, praktično izobraževanje, sestava in kakovost živil s tehnologijo, pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin. V skladu z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05, 129/06), s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj višje strokovne šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje: – ustrezno univerzitetno izobrazbo, – pedagoško andragoško izobrazbo, – najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in – vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno z merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 20/06). Prijave z življenjepisom in notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejemamo na naslov šole, obrazec 2 (A) pošljite tudi na e-naslov: milena.jerala@guest.arnes.si. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani www.bc-naklo.si ali tel. 04/277-21-45.

AAA Zlata odličnost