Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3283. Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 do leta 1990, stran 10516.

Tehnični popravek
V grafičnem delu prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986 do leta 1990 (SDL, št. 2/87, 13/90, 7/91, 11/91, Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 119/03 in 79/04) se popravi parcelne številke 3656, 3764, 3765, 3766 in stp. 166/1, vse k.o. Preloka tako, da so znotraj stavbnih zemljišč.
Št. 3505-12/2008
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.