Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

830. Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj in prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika ter prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja, stran 2074.

Tehnični popravek
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj in prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika ter prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
1. V odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03, 32/04 in 22/06 – popr.) se v digitalnem grafičnem prikazu Ureditvena območja drugih naselij:
1.1. na listu Radovljica 48 jugovzhodna meja poselitvenega območja naselja Golnik pravilno zariše, tako da, v podaljšku južne meje parc. št. 396/2, seka parc. št. 396/6, obe k.o. Golnik in nato v smeri proti severu poteka po vzhodni meji te parcele;
1.2. na listu Kranj 26 površina z oznako W pravilno vriše na parc. št. 587/3 in del parc. št. 587/4, obe k.o. Pševo;
1.3. na listu Kranj 29 v območju komunalne cone na Primskovem zbriše površina z oznako »I«, ki poteka med obstoječimi stavbami in projektnim rezervatom severne obvoznice.
2. V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06 – popr. in 16/07 – avtentična razlaga) se, v digitalnem grafičnem prikazu:
2.1. na listu Radovljica 48 jugovzhodna meja stanovanjskega območja z oznako G – S1 pravilno zariše, tako da, v podaljšku južne meje parc. št. 396/2, seka parc. št. 396/6, obe k.o. Golnik, in nato v smeri proti severu poteka po vzhodni meji te parcele;
2.2. na listu Kranj 26 površina z oznako Jav-S17 pravilno vriše na parc. št. 587/3 in del parc. št. 587/4, obe k.o. Pševo.
3. V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto mesta Kranja (Uradni list RS, št. 72/04, 79/04 – popr., 68/05, 22/06 – popr., 138/06 – popr. in 16/07 – avtentična razlaga) se na listu Kranj 29 v območju komunalne cone na Primskovem (Pri-M1) zbriše površina z oznako »I«, ki poteka med obstoječimi stavbami in projektnim rezervatom severne obvoznice.
Kranj, dne 5. februarja 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost