Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5812. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja, stran 17152.

Na podlagi drugega odstavka 27. in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
1. člen
V Aktu o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 21/05) se v prvi točki Priloge 1 dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če agencija do 31. 12. 2008 ne uveljavi izhodišč, kriterijev in parametrov za določitev omrežnine za elektroenergetsko omrežje za naslednje regulativno obdobje, se tarifne postavke za omrežnino v letu 2009 izračunajo na podlagi tarifnih postavk, veljavnih na dan 31. decembra 2008, povišajo pa se tarifne postavke omrežnine za sistemske storitve in izravnani prihodek iz omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje, ki se poveča za razliko priznanih stroškov nakupa električne energije za izgube v omrežju.
Od 1. januarja 2009 se omrežnina za distribucijsko omrežje ne izravnava s korekcijskim faktorjem.«
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-1/2008-181/EE
Maribor, dne 22. decembra 2008
EVA 2008-2111-0148
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič, l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 30. 12. 2008 s sklepom št. 36001-9/2008/2 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost