Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5807. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008, stran 17137.

Na podlagi četrtega odstavka 23. člena Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008.
2. člen
(1) Izdajatelji oziroma ponudniki izvedenih finančnih instrumentov, pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so posredovali pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Podatki za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008 se pošljejo davčnemu organu najpozneje do 31. 1. 2009.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
(1) Če nastopijo pri zavezancu za dajanje podatkov statusne spremembe zaradi združitve ali delitve, predloži podatke za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008 ustrezen pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kjer ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008 stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.
5. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, ki morajo davčnemu organu predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, so v skladu z Zakonom o davčnem postopku kaznovani za prekršek z globo, če do 31. januarja tekočega leta za preteklo davčno leto davčnemu organu ne dostavijo podatkov, potrebnih za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2008, ali ne dostavijo teh podatkov v predpisanem roku in na predpisani način.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-552/2008/13
Ljubljana, dne 22. decembra 2008
EVA 2008-1611-0128
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina