Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5765. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji, stran 17079.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), 3. alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 in 19. člena Pravil Združenja kemijske industrije z dne 25. 10. 2007, je Upravni odbor Združenja kemijske industrije na dopisni seji sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga pri opravljanju dejavnosti kemijske proizvodnje.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za uporabo blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:
+------+-------------------------------------------------------+
|20.110|Proizvodnja tehničnih plinov              |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.120|Proizvodnja barvil in pigmentov            |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.130|Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij   |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.140|Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij    |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.150|Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin         |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.160|Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki      |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.170|Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki   |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.200|Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih       |
|   |agrokemičnih izdelkov                 |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.300|Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov,     |
|   |tiskarskih barv in kitov                |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.410|Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih     |
|   |in polirnih sredstev                  |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.420|Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev       |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.510|Proizvodnja razstreliv                 |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.520|Proizvodnja sredstev za lepljenje           |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.530|Proizvodnja eteričnih olj               |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.590|Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov          |
+------+-------------------------------------------------------+
|20.600|Proizvodnja umetnih vlaken               |
+------+-------------------------------------------------------+
|21.100|Proizvodnja farmacevtskih surovin           |
+------+-------------------------------------------------------+
|21.200|Proizvodnja farmacevtskih preparatov          |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.110|Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev     |
|   |in zračnic za vozila                  |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.190|Proizvodnja drugih izdelkov iz gume          |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.210|Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov       |
|   |iz plastičnih mas                   |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.220|Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas         |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.230|Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas         |
|   |za gradbeništvo                    |
+------+-------------------------------------------------------+
|22.290|Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas     |
+------+-------------------------------------------------------+
|26.800|Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev       |
|   |zapisa                         |
+------+-------------------------------------------------------+
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem ipd. in se kaže na teži blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju.
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom.
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu oziroma skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v kemijski proizvodnji (Uradni list RS, št. 85/99).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
8. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) šteje odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih maksimalnih stopnjah:
------------------------------------------------------------
              SUROVINE              
------------------------------------------------------------
OznakaVrsta surovine                 Stopnja
                             v %
------------------------------------------------------------
101  Tekoče surovine v cisternah ali kontejnerjih    2,0
 
102  Lahko hlapne surovine v cisternah ali       4,0
   kontejnerjih (organska topila)            
 
102  Tekoče surovine in topila v sodih do vključno   3,0
   200 l prostornine                   
 
103  Visoko viskozne tekočine              6,0
 
104  Pastozne surovine                 2,5
 
105  Trdne surovine v razsutem stanju          1,5
 
106  Trdne surovine v silosih ali kontejnerjih     0,5
 
107  Trdne surovine v vrečah              1,0
 
108  Prašne surovine v razsutem stanju         2,0
 
109  Prašne surovine v silosih ali kontejnerjih     0,5
 
110  Prašne surovine v vrečah              3,0
 
111  Lahke in lepljive praškaste substance       6,0
   (aerosil)                       
 
112  Praškaste aktivne substance            6,0
 
113  Zelo drage praškaste substance           0,5
 
114  Barve in laki                   3,0
 
115  Vitamini                      3,0
 
116  Ekstrakti in arome                 3,0
 
117  Mazila oziroma masti                3,0
 
118  Parfemska olja                   3,0
 
119  Droge (korenine, listi)              4,0
 
120  Plini, potisni plini                7,0
 
121  Želatinaste kapsule                1,0
 
122  Želatinaste pomožne substance           6,0
 
123  Barvila                      4,0
 
124  Surovine za maloserijske dekorativne izdelke   10,0
 
125  Surovine ki razpadajo na zraku ali višji     15,0
   temperaturi (Na-hipoklorit)              
 
126  Natron papir, dekorativni papir in impregniran   2,0
   karton                        
 
127  Tkanine in netkano blago              1,0
 
128  Karkase rabljenih gum               6,0
------------------------------------------------------------
              EMBALAŽA              
------------------------------------------------------------
OznakaVrsta embalaže                 Stopnja
                             v %
------------------------------------------------------------
201  Plastična embalaža (sodi, vedra, doze,       3,0
   plastenke, vreče, folije, pokrovi)          
 
202  Papirnate vreče, zgibanke             3,0
 
203  Kartonska embalaža                 3,0
 
204  Embalaža iz pločevine               1,5
 
205  Steklena embalaža                 3,0
 
206  Etikete, signature, navodila            4,0
 
207  Alu-folija                     1,0
 
208  Tube                        1,8
 
209  Lepila                       1,0
 
210  Lesena embalaža (palete, zabojniki)        3,0
 
211  Boks palete                    2,0
 
212  Potiskana laminatna folija             7,0
 
213  Lepilni trak                    4,0
 
214  Embalaža za maloserijske dekorativne izdelke    5,0
------------------------------------------------------------
          IZDELKI, KONČNI IZDELKI          
------------------------------------------------------------
OznakaVrsta izdelka                    %
------------------------------------------------------------
301  Izdelki, polproizvodi               1,0
 
302  Končni izdelki v razsutem stanju          1,5
 
303  Končni embalirani izdelki             1,0
 
304  Trgovsko blago                   1,0
------------------------------------------------------------
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja kemijske industrije
Marjan Mateta l.r.

AAA Zlata odličnost