Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5704. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 16760.

Na podlagi 218. člena Zakona o gradnji objektov (Uradni list RS, 102/04, (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – odl. US: U-I-286/04-46, 126/07), 180. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58. in 63. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92) ter na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03) je Občinski svet Občine Žalec na 19. seji dne 22. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/04, 104/05).
2. člen
V 20. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi: »Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upošteva dejanska možnost priključitve na te naprave. Pri tem se možnost hkratnega priklopa na toplovodno in plinovodno omrežje upošteva le enkrat.«.
3. člen
V 12. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: »Če obstaja poleg zavezanca, ki prosi za oprostitev, še kateri solastnik oziroma souporabnik predmetne nepremičnine, je zavezanec za plačilo nadomestila solastnik oziroma souporabnik, ki ne prejema stalne denarne pomoči.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 420-08-004/2008
Žalec, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti