Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5694. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2009, stran 16751.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 18. redni seji dne 22. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2009
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj, povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2009.
2. člen
Primerljiva gradbena cena za 1m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica na dan, 1. 1. 2009, znaša 829,05 EUR.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na dan, 1. 1. 2009, znašajo:
– za individualno komunalno rabo = 43,43 EUR/m2 neto tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno rabo = 67,07 EUR/m2 neto tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Vrednost 1m2 stavbnega zemljišča na dan, 1. 1. 2009, znaša:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 8,74 EUR/m2,
– za ostala naselja = 5,83 EUR/m².
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 117/07).
Št. 351-0048/2008
Sevnica, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.