Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5672. Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov otrokom s posebnimi potrebami, stran 16726.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3 in 102/07) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Podlehnik na 12. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskih prevozov otrokom s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter način izračunavanja višine povračil stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Podlehnik.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.
Otroci, ki se jim vračajo stroški prevoza morajo imeti stalno prebivališče v Občini Podlehnik.
3. člen
Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – dom upravičenca za dneve prisotnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04 in spremembe).
Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice, če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
Občina lahko organizira poseben prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno. V tem primeru starši oziroma skrbnik ni upravičen do povračila stroškov prevoza.
Povračilo stroškov prevoza v šolo se ne izplačuje v času počitnic, ki so določene v skladu s programom javnega zavoda.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi sklepa občinske uprave, v katerem se, v skladu s 3. členom tega pravilnika, določi izračun povračila za tekoče šolsko leto. Zoper sklep je v osmih dneh od vročitve možno vložiti ugovor županu. Odločitev župana je dokončna.
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec.
Sklep se izda ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi vloge upravičenca, ki ji je potrebno priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
Občinska uprava lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za dodatno število prevoženih kilometrov zaradi zaposlitve izven kraja šolanja otroka oziroma zaradi dela v turnusu, mora za to predložiti ustrezna dokazila.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila takoj obvestiti občinsko upravo.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03-5/2008-3
Podlehnik, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti