Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5641. Cenik za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Dobrepolje, stran 16656.

Na podlagi Družbene pogodbe Opr. št.: SV 121/96, Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 118/08), 3. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (Uradni list RS, št. 71/04), Soglasja in sklepa skupnega ustanoviteljskega organa – skupščine k oblikovanju cene za vzdrževanje hišnih priključkov z dne 12. 12. 2008 Javno komunalno podjetje Grosuplje objavlja
C E N I K
za obračun storitev vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in števnine obračunskih vodomerov na območju Občine Dobrepolje
Ceniki storitev so:
1. Cena za vzdrževanje hišnih vodovodnih priključkov znaša po posameznih presekih priključne cevi (brez DDV):
+--------------------------------+-----------------------------+
|    Nazivni premer cevi   |    Mesečni strošek    |
|  vodovodnega priključka v mm |  vzdrževanja priključka  |
|                |      stavbe      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        32        |      5,0000      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        40        |      6,2500      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        50        |      7,8125      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        63        |      9,8438      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        75        |      11,7188      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        90        |      14,0625      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        110       |      17,1875      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        150       |      23,4375      |
+--------------------------------+-----------------------------+
Mesečni znesek za vzdrževanje priključka stavbe se izračuna kot zmnožek nazivnega premera priključne cevi v mm, konstante K1, ki znaša 0,15625 EUR/mm in faktorja dolžine, ki je do 50 m 1. Za vsak nadaljnji meter pa se faktor poveča za 0,02.
2. Cena števnine obračunskega vodomera znaša po nazivnem premeru vgrajenega vodomera (brez DDV):
+--------------------------------+-----------------------------+
|  Nazivni premer vgrajenega  | Mesečni strošek števnine  |
|    vodomera DN v mm    |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        15        |      0,8490      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        20        |      1,1320      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        25        |      1,4150      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        30        |      1,6980      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        40        |      2,2640      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        50        |      2,8300      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        80        |      4,5280      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        100       |      5,6600      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|        150       |      8,4900      |
+--------------------------------+-----------------------------+
Mesečni znesek za števnino se izračuna kot zmnožek nazivnega premera vgrajenega vodomera DN v mm in konstante K2, ki znaša 0,0566 EUR/mm.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene obračuna še davek na dodano vrednost.
Cenik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. TS 823/08
Grosuplje, dne 23. decembra 2008
Direktor
Javnega komunalnega podjetja Grosuplje
Tomaž Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti