Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur, stran 16433.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji dne 18. decembra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur (Uradni list RS, št. 20/05) se 6. člen spremeni in se glasi:
»Dejavnosti zavoda se razvrščajo v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti, in sicer:
86.210 –  Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 –  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
      dejavnost
86.230 –  Zobozdravstvena dejavnost
86.909 –  Druge zdravstvene dejavnosti
68.200 –  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
69.200 –  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
82.110 –  Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 –  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-16/2004(240)
Šentjur, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.