Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5520. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah, stran 16411.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah (Uradni list RS, št. 19/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
-------------------------------------------------------------
Dnevni programi                Cena na otroka
-------------------------------------------------------------
Prva starostna skupina (1–3 let)          500,59 EUR
Druga starostna skupina (homogeni         329,94 EUR
in heterogeni oddelek)
Kombinirani oddelek (3–4 let)           383,61 EUR
-------------------------------------------------------------
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz prvega odstavka tega člena, znašajo mesečno 38,59 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.«
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»Cene vzgojno varstvenih – programov, ki veljajo kot osnova za izračun plačila staršev, znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
-------------------------------------------------------------
Dnevni programi                Cena na otroka
-------------------------------------------------------------
Prva starostna skupina (1–3 let)          465,16 EUR
Druga starostna skupina (homogeni in        312,25 EUR
heterogeni oddelek)
Kombinirani oddelek (3–4 let)           359,96 EUR
-------------------------------------------------------------
Občina Medvode bo Vrtcu Medvode krila razliko med ceno iz 1. in 1.a člena tega sklepa.
Za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, za katerega oziroma katere se vrtcu sredstva zagotavljajo iz državnega proračuna, se kot osnova za izračun uporabljajo cene vzgojno-varstvenih programov iz 1. člena tega sklepa.«
3. člen
V 2. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.«
4. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.«
5. člen
Ta sklep začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-4/08-2
Medvode, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost