Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5498. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje, stran 16386.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/04) je Občinski svet Občine Kozje na svoji 19. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 73/03).
2. člen
Spremeni se naslov pravilnika tako, da se glasi:
»Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Kozje«.
3. člen
Spremeni se 14. člen pravilnika, tako da se glasi:
»Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– poročilo o delu preteklega leta: do 5 točk
– število članov društva s plačano članarino:
– 1 do 29 članov do 5 točk
– 30 do 49 članov do 10 točk
– 50 članov in več do 15 točk
– aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine in urejanje ter varstvo okolja:
– vsaka celoletna akcija šteje 3 točke
– enkratna akcija šteje 1 točko
– sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju občine: do 5 točk
– organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, podjetij, zavodov v KS: do 10 točk
– organizacija in izvedba prireditev:
– krajevnega pomena vsaka 3 točke
– občinskega pomena vsaka 6 točk
– medobčinskega pomena vsaka 9 točk
– regijskega pomena vsaka 12 točk
– republiškega pomena vsaka 15 točk
– sodelovanje pri prireditvi:
– krajevnega pomena 1 točka
– občinskega pomena 2 točki
– medobčinskega pomena 3 točke
– regijskega pomena 4 točke
– republiškega pomena 5 točk
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti do 10 točk
– izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma:
– vsaka aktivnost 1 točka
– sodelovanje z društvi in organizacijami v občini in izven občine pri skupnih projektih:
– vsako društvo šteje 1 točko
– izobraževanje članov društva:
– enodnevna udeležba 1 točka
– večdnevna udeležba 5 točk
– tečaj 10 točk
– izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe: do 10 točk
– sodelovanje in promocija izdelkov s področja Občine Kozje na sejmih in drugih prireditvah:
– vsaka promocija šteje 1 točko
– število obiskovalcev na prireditvi:
– do 200 obiskovalcev 1 točka
– od 200 do 600 obiskovalcev 3 točke
– od 600 do 1000 obiskovalcev 6 točk
– nad 1000 obiskovalcev 10 točk.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-19/03
Kozje, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.