Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5482. Sklep o določitvi pogojev prodaje najemnih stanovanj v lasti Občine Cerknica za leto 2009, stran 16349.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) Uradni list RS, št. 94/07) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi pogojev prodaje najemnih stanovanj v lasti Občine Cerknica za leto 2009
1. Predmet sklepa
Predmet sklepa so občinska najemna stanovanja, kjer imajo imetniki stanovanjske pravice oziroma najemniki (v nadaljnjem besedilu: najemniki) sklenjeno najemno razmerje z Občino Cerknica za nedoločen čas.
2. Pogoji odkupa
Najemniki stanovanj imajo pravico do odkupa pod ugodnejšimi pogoji, to je 20% nižji vrednosti od tržne vrednosti, ki jo bo predhodno ocenil sodno zapriseženi cenilec oziroma pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin vpisani v register.
3. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2009.
Št. 007-0011/2008
Cerknica, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.