Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5479. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2009, stran 16346.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 99. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je župan Občine Cankova dne 10. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2009
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2009 se financiranje javne porabe začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2008.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v istih obdobjih po proračunu za leto 2008.
3. člen
Prihodki in njihova razdelitev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Cankova za leto 2009.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2008.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2009 do sprejetja proračuna Občine Cankova za leto 2009 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2009.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Cankova za leto 2009, župan obvesti občinski svet, nadzorni odbor in proračunske porabnike.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 410-08/2008
Cankova, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.