Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5473. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 16341.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje prvega odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08) in na podlagi 3. točke Pogodbe o ustanovitvi Gospodarsko interesnega združenja-Prašičereja Slovenije, so članice GIZ-PS na korespondenčni seji dne 17. 12. 2008 sprejele
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Določbe tega pravilnika urejajo višino odpisa (tehnološke izgube-pogini), ki se v naši dejavnosti šteje za normalnega in predstavlja redni strošek poslovanja, od njega pa se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
2. člen
Ob normalnih pogojih in uveljavljenih tehnoloških postopkih procesa proizvodnje in ob skrbnem ravnanju s pol proizvodi in končnimi proizvodi, se za primanjkljaj in uničenje blaga iz 1. člena tega pravilnika, upoštevajo naslednje stopnje izgub:
------------------------------------------------------------
Zap. št.         Vrsta blaga    Stopnja v %
------------------------------------------------------------
1.              pujski          17,67
2.              tekači          10,57
3.             pitanci           8,03
------------------------------------------------------------
Skupaj                         28,89
------------------------------------------------------------
3. člen
Kot zgornja meja za namene obračuna DDV se upošteva skupen delež izgub (28,89%), ne glede na strukturo po posameznih kategorijah.
V primeru izbruha bolezni, ki jo z diagnozo potrdi uradni veterinar, se zgornja meja izgub, za namene obračuna DDV poveča, na takrat ugotovljeno raven.
III. KONČNE DOLOČBE
4. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejme Upravni odbor GIZ-Prašičereja Slovenije po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Domžale, dne 17. decembra 2008
Predsednik GIZ-PS
mag. Marko Višnar l.r.