Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5472. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2008, stran 16341.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, november 2008
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2008 v primerjavi z oktobrom 2008 je bil –0,007.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2008 je bil 0,036.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra 2008 je bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2008 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,036.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2008 v primerjavi z oktobrom 2008 je bil –0,007.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2008 je bil 0,027.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2008 je bil 0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2008 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,031.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 2008 v primerjavi s povprečjem leta 2007 je bil 0,057.
Št. 9621-82/2008/12
Ljubljana, dne 19. decembra 2008
EVA 2008-1522-0024
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije