Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5468. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Železniki, stran 16258.

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) ter 19., 24. in 25. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 14. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinski svet Občine Železniki ugotavlja, da so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Železniki Francu Žaberlu, Na plavžu 46, Železniki (z liste z imenom Socialni demokrati – SD), ker je dne 18. 11. 2008 podal odstopno izjavo s te funkcije.
2.
O prenehanju mandata članu občinskega sveta Francu Žaberlu, Na plavžu 46, Železniki, se obvesti Občinsko volilno komisijo Občine Železniki, ki v skladu z določbo 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi ter določbo 30. člena Zakona o lokalnih volitvah določi novega člana občinskega sveta.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-7/08-007
Železniki, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.