Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5465. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče, stran 16257.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2; Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08 – ZVrt-D), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 120/05) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnem zavodu Vrtec Zreče so:
I. starostno obdobje – dnevni program       375,00 EUR
I. starostno obdobje – poldnevni program     300,00 EUR
II. starostno obdobje – dnevni program      300,00 EUR
II. starostno obdobje – poldnevni program     255,00 EUR
II. starostno obdobje – krajši program (vsak   223,00 EUR
dan)
Podaljšano bivanje (1 ura)             2,00 EUR
En oskrbni dan
– I. starostno obdobje               15,70 EUR
– II. starostno obdobje              14,30 EUR
Rezervacija (stolček)               23,00 EUR
  (za otroke I. starostnega obdobja ob vpisu otroka v vrtec
do vstopa otroka v vrtec)
2. člen
Mesečni stroški živil za otoke, upoštevani v cenah programov, znašajo 36,00 EUR mesečno. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 8,00 EUR, malice 6,00 EUR, kosila 22,00 EUR mesečno. V krajših programih je v ceni zajeta cena zajtrka in malice.
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmerni višini plačila za program vrtca. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zreče se usklajujejo vsako leto v skladu z rastjo inflacije.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 60200-0005/2006 z dne 16. 5. 2006, in sklep št. 60200-0005/2007 z dne 12. 7. 2007.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 60200-0004/2008-2
Zreče, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.