Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče, stran 16255.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče
1. člen
V Odloku o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list RS, št 38/96 in 23/00), se v tretjem odstavku 4. člena črta beseda "praviloma".
2. člen
Deveti člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
"Zlati grb Občine Zreče se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Zreče.
Srebrni grb občine Zreče se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti grb občine Zreče se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Grbi Občine Zreče se podeljujejo vsako leto ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta."
3. člen
V 10. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da glasi:
"Vsako leto se lahko podeli en zlati, en srebrni in en bronasti grb."
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37102-0016/2008-5
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
Boris Podvršnik l.r.