Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5451. Odlok o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami, stran 16241.

Na podlagi 70., 71., 74., 75. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti in napravami
1. člen
V Odloku o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti ter napravami (Uradni list RS, št. 25/97, 19/98, 67/07, 73/07 – popr.) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»Glede na namembnost objekta se po posameznih območjih določi naslednje koeficiente:
+------------------------+------------+------------+-----------+
|Namembnost       | 1. območje | 2. območje |3. območje |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|1. stanovanjska gradnja |  0,10  |  0,20  |  0,30  |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|2. družbene dejavnosti |  0,07  |  0,1   |  0,15  |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|3. proizvodnja in    |  0,20  |  0,30  |  0,40  |
|skladiščni prostori   |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|4. storitvena      |  0,50  |  0,60  |  0,70  |
|dejavnosti       |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|5. trgovine nad 200 m2, |  0,70  |  0,80  |  1,0  |
|gostišča nad 80 sedeži, |      |      |      |
|hoteli, moteli     |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|6. poslovne in upravne |  0,80  |  1,20  |  1,50  |
|zgradbe         |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|7. bencinski servisi in |  1,0   |  1,5   |  2,0  |
|trgovine, igralnice   |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|8. kmetijska in     |  0,07  |  0,10  |  0,15  |
|gospodarska poslopja  |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+-----------+
|9. sekundarna bivališča |  1,5   |  1,2   |   1   |
+------------------------+------------+------------+-----------+
Glede na oddaljenost objekta od mesta priključitve za vsak posamezni priključek individualne rabe se uporabljajo naslednji koeficienti:
a) K = 1,5 – za oddaljenost do vključno 10 m,
b) K = 1,1 – za oddaljenost nad 10 do vključno 30 m,
c) K = 0,7 – za oddaljenost nad 30 m.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dosedanjih predpisih.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2008-4
Sežana, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.