Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5448. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Sežana za leto 2008, stran 16236.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 76/08 in 100/08 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu-2 proračuna Občine Sežana za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07 in 65/08) se spremeni institucionalna klasifikacija. Namesto Služb medobčinske uprave (PU 0440) se določi dve novi instituciji, in sicer Medobčinski inšpektorat in redarstvo (PU 0442) in Medobčinska notranja revizijska služba (PU 0441).
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.