Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5445. Sklep o razveljavitvi Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna, stran 16232.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadalj. ZUreP-1), 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) ter 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01– odl. US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 – odl. US in 77/04 – odl. US) je župan Občine Postojna sprejel naslednji
S K L E P
1.
Razveljavi se Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2) št. 3505-2/2006 z dne 2. 8. 2006 (Uradni list RS, št. 88/06).
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-2/2006
Postojna, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.