Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, stran 16229.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07 in 117/07; v nadaljnjem besedilu: odlok) se tabela v prvem odstavku 9. člena spremeni, tako da se glasi:
»
+-----------------------+--------------------------------------+
|            |    Lega stavbnega zemljišča    |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|Vrsta objekta     |  1.  |  2.  |  3.  |  4.  |
|            | območje |območje | območje | območje |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|enodružinske prosto  |  300  | 150  |  120  |  100  |
|stoječe stanovanjske  |     |    |     |     |
|hiše          |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|enodružinske vrstne  |  250  | 120  |  100  |  80  |
|stanovanjske hiše   |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|večstanovanjske hiše  |  200  | 100  |  60  |  60  |
|do 20 stanovanjskih  |     |    |     |     |
|enot          |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|več stan. hiše nad 20 |  150  |  80  |  60  |  -  |
|stan. enot in objekt  |     |    |     |     |
|družbene dejavnosti  |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|gospodarski objekti  | 1000  | 200  |  100  |  40  |
|hale, farme do 200 m2 |     |    |     |     |
|tlorisne površine   |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|poslovni objekti z do |  100  |  80  |  40  |  20  |
|200 m2 tlorisne    |     |    |     |     |
|površine        |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|gospodarski objekti  | 1500  | 500  |  200  |  80  |
|hale, farme z nad 200 |     |    |     |     |
|m2 tlorisne površine  |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|poslovni objekti z nad |  200  | 100  |  50  |  20  |
|200 m2 tlorisne    |     |    |     |     |
|površine        |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|trgovski in gostinski | 1000  | 200  |  100  |  40  |
|objekti z do 200 m2  |     |    |     |     |
|tlorisne površine   |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|trgovski objekti z nad | 1500  | 500  |  200  |  80  |
|200 m2 do 1000 m2   |     |    |     |     |
|tlorisne površine   |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|gostinski objekti z  | 1500  | 500  |  200  |  80  |
|nad 200 m2 tlorisne  |     |    |     |     |
|površine        |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|trgovski objekti z nad | 2000  | 2000 |  1000 |  500  |
|1000 m2 tlorisne    |     |    |     |     |
|površine        |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|objekti skupine E do  |  200  | 150  |  100  |  50  |
|200 m2         |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
|objekti skupine E nad | 1000  | 150  |  100  |  50  |
|200 m2         |     |    |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+---------+
                                «
2. člen
V 10. členu odloka se v zadnji vrstici tabele števili »2000« nadomesti s številoma »7000«.
3. člen
V 15. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zavezancem, ki opravljajo dejavnost na območju Tržaške ceste do vključno hišne številke 49, Jenkove ulice (vključno z objektom Titova cesta 2) in celotnega Majlonta (brez Ljubljanske in Jamske ceste) se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmerjeno v skladu z določili tega odloka zniža za:
– 25% za gostinske lokale, ki ponujajo pripravljeno hrano (okrepčevalnice, restavracije, pizzerije …),
– 25% za trgovine z živili,
– 50% za ostale trgovine,
– 75% za vse ostale dejavnosti skupine F, razen za gostinske lokale, ki ponujajo zgolj pijačo.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 422-363/2007
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.