Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5437. Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in tablic s hišnimi številkami na območju Občine Postojna, stran 16225.

Na podlagi 23., 24. in 30. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 6. in 10. člena Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in tablic s hišnimi številkami na območju Občine Postojna
1. člen
S tem odlokom se določa enotno obliko napisnih tabel za označevanje ulic in tablic s hišnimi številkami na območju Občine Postojna.
2. člen
Napisna tabla za označevanje ulic je pravokotne oblike velikosti 500 mm krat 250 mm. Tip črk (font) za številke je Arial Bold, velikost znakov na napisni tabli je 47 mm. Barva tabel v CMYK barvni skali: osnova = 40% C, 100% M, 100% Y, risba orla = 58% C, 100% M, 100% Y. Logotip, številke in imena ulic so v beli barvi.
Na območju naselja Postojna je na zgornjem delu napisne table z velikimi tiskanimi črkami izpisan napis »POSTOJNA« z logotipom človeške ribice.
Na območju naselja Prestranek je na zgornjem delu napisne table z velikimi tiskanimi črkami izpisan napis »PRESTRANEK«.
Oblika napisnih tabel za označevanje je priloga tega odloka in se objavi na objavi na uradni spletni strani Občine Postojna.
3. člen
Tablica s hišno številko je pravokotne oblike velikosti 150 mm krat 200 mm. Tip pisave (font) za številke je Arial Bold, velikost številk je 71 mm (font 280 pik), tip pisave (font) za tekste ulic, cest, vasi in trgov je Arial Bold Narrow, velikost teksta je 22 mm (font 67 pik). Pri daljših imenih ulic je napis primerno zožen, vendar maksimalna dolžina napisa ne sme preseči 172 mm. Barva tablic je v CMYK barvni skali: osnova = 40% C, 100% M, 100% Y, risba orla = 58% C, 100% M, 100% Y. Logotip, številke in imena ulic so v beli barvi.
Na tablicah v naseljih se izpiše ime naselja in hišna številka, v krajih z ulicami pa naziv ulice in hišna številka.
Oblika napisnih tablic s hišno številko je priloga tega odloka in se objavi na objavi na uradni spletni strani Občine Postojna.
4. člen
Občina Postojna izvede menjavo obstoječih tablic v roku petih let po sprejemu tega odloka.
Stroški za izdelavo novih tablic s hišno številko v zvezi s tem odlokom bremenijo proračun Občine Postojna.
5. člen
Lastnik oziroma upravljavec objekta mora namestiti novo tablico v roku osmih dni po prejemu obvestila, da je tablica izdelana.
6. člen
Od uveljavitve tega odloka dalje, je dolžna pristojna geodetska uprava upoštevati določila tega odloka pri izdelavi tablic s hišnimi številkami za označevanje stavb.
7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se razveljavijo določbe Pravilnika o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov in naprav (Uradni list RS, št. 6/06), ki se nanašajo na urejanje znakov, ki določajo imena ulic, in sicer 4. točka 2. člena in četrta alineja 3. točke 16. člena.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-156/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost