Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5435. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica, stran 16225.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 110/07, 17/08), 24. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) in Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 54/08) je Občinski svet Občine Oplotnica na 10. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 54/08) se dopolni 10. člen z novim odstavkom, ki se glasi:
»Letni znesek sejnin, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in člani nadzornega odbora, ne sme presegati 15% letne plače župana (mesečno in letno). Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10.8.1/2008
Oplotnica, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l. r.