Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5425. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev, stran 16208.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 22. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
I.
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08) se druga alinea I. točke spremeni tako, da se glasi:
»– v Enoti Vrtca Čebelica in v Enoti Vrtca Polhek Polšnik:
+-------------------------------------+------------------------+
|Program predšolske vzgoje      | Cena programa (v EUR) |
+-------------------------------------+------------------------+
|1. Dnevni program          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|– kombinirani oddelek        |     377,98     |
+-------------------------------------+------------------------+
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-12/2008
Litija, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.