Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5424. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o., stran 16208.

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZRFI in 10/08) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 22. seji dne 11. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/08) se za 27. členom doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
Ljudska univerza Litija d.o.o. prevzame vse obveznosti in pogodbe, ki se nanašajo na izvajanje izobraževalnih programov za odrasle od prejšnje organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudske univerze Litija, ki je delovala v okviru Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija in za katere je bila verificirana pri Ministrstvu za šolstvo in šport.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008
Litija, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.