Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5423. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009, stran 16208.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 in 14/07), 115. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) ter 10. člena Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08 in 67/08) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009
1. člen
V obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009 se financiranje funkcij Občine Lendava ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2008 (Uradni list RS, št. 13/08 in 67/08) za iste programe kot v letu 2008.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Lendava za leto 2008, to je do višine 2.097.065,45 EUR.
3. člen
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2009, najdlje do 31. 3. 2009.
Št. 032-0080/2008
Lendava, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.