Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5417. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, stran 16202.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-3, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04, Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UBP-1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I- 286/04-46, 126/07) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 15. 12. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra
I.
Nepremičnini s parc. št. 2672/11, vpisano v ZK vložek 683 k.o. Drežnica v izmeri 17 m2 se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane lastnina Občine Kobarid.
III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-189/99
Kobarid, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.