Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal, stran 16199.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in ZVO-1B, št. 70/08) ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 17. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal
1. člen
Prvi odstavek 14. člena Odloka o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal (Uradni list RS, št. 90/02 in 3/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Proizvodno-prodajno-skladiščni objekt se realizira skupaj s parkirišči v dveh fazah:
1. faza – realizira se severni del objekta, vključno s potrebnimi parkirišči glede na dejavnost,
2. faza – realizira se južni del objekta s pripadajočimi parkirišči.
Pri realizaciji katere koli faze je treba urediti uvoz na parcelo. Najkasneje ob dokončanju obeh faz objekta je investitor dolžan urediti krožni promet okoli objekta z možnostjo dostopa na parcelo 700/11, katastrska občina Podgorje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2008-5/5
Kamnik, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.