Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5394. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, stran 16161.

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08) ter prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 69/08) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga javni zavodi iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
II. OBSEG SREDSTEV
2. člen
(obseg sredstev)
V javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 60 odstotkov razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu.
III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 0071-6/2008
Ljubljana, dne 12. decembra 2008
EVA 2008-3211-0042
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo