Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5076. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice, stran 15464.

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08), 17.,18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 91/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 27. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
+-----------------------------------------+--------------------+
|       Vrsta programa       |Cena programa v EUR |
+-----------------------------------------+--------------------+
|1. starostno obdobje 1–3 let –celodnevni |    434,00    |
|program                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2. starostno obdobje 3–6 let –celodnevni |    300,00    |
|program                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4  |    313,00    |
|leta                   |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 1. člen Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice št. 032-0003/2008-8 (Uradni list RS, št. 34/08).
3. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 12. 2008 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0058/2008-1
Slovenske Konjice, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.