Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5069. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 15438.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 26. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine Status javnega dobra za parcelo št. 1510/9, pot v izmeri 40 m², pripisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 1717 k.o. Sevnica.
2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 1510/9 odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1717, k.o. Sevnica, in se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0014/2008
Sevnica, dne 26. novembra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.