Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5066. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi, stran 15437.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 26. 11. 2008 sprejel
S K L E P
1. Na zemljišču, parc. št. 933/2, 933/5, 933/6, 933/7 k.o. Spodnja Kostrivnica se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
2. Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rogaška Slatina.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2008-01
Rogaška Slatina, dne 26. novembra 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.