Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5065. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina, stran 15437.

Na podlagi 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 26. 6. 2008, Občinski svet Občine Rogatec na 14. redni seji dne 5. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 57/03, 105/03).
2. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja so:
R/91.011   Dejavnost knjižnic
R/90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
G/47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic
J/58.110   Izdajanje knjig
J/58.190   Drugo založništvo
J/58.290   Drugo izdajanje programja
J/59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J/63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120   Obratovanje spletnih portalov
P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
N/82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
M/72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0005/2008-01
Rogaška Slatina, dne 5. novembra 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.