Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5051. Sklep o pripojitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana, stran 15425.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o pripojitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana k javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana
I.
Javni zavod Gledališče za otroke in mlade Ljubljana s sedežem v Ljubljani, Zaloška cesta 61, (v nadaljevanju: GOML) se pripoji k Javnemu zavodu Lutkovno gledališče Ljubljana s sedežem v Ljubljani, Krekov trg 2 (v nadaljevanju: LGL).
Pripojitev se izvede tako, da se celotno premoženje ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana v upravljanju GOML prenese v upravljanje LGL ter celotno premoženje v lasti GOML prenese v last LGL, GOML pa s pripojitvijo preneha obstajati. LGL kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil GOML.
II.
Vse pravice in obveznosti v zvezi s pripojitvijo GOML ter druge statusne zadeve in razmerja iz prejšnje točke tega člena se uredijo v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana.
III.
Ta sklep začne veljati, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-67/2008-2
Ljubljana, dne 24. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.