Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5050. Sklep o spojitvi javnih zavodov Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana, stran 15424.

Na podlagi 51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), 81. in 101. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o spojitvi javnih zavodov Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana
I.
Javna zavoda Mestni muzej Ljubljana in Mestna galerija Ljubljana se spojita v en zavod z imenom Muzej in galerije mesta Ljubljane.
II.
S spojitvijo zavodov iz I. točke tega sklepa prenehata obstajati Mestni muzej Ljubljana in Mestna galerija Ljubljana kot samostojna pravna subjekta. Njun pravni naslednik je Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki prevzame vse njihove pravice in obveznosti.
III.
Vse pravice in obveznosti v zvezi s spojitvijo zavodov ter druge statusne zadeve in razmerja iz tega sklepa se uredijo v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-77/2008-7
Ljubljana, dne 24. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.