Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5045. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2009, stran 15403.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2009
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2009 znaša 0,00141 EUR /m2/ mesec.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 422-380/2008-O407
Krško, dne 24. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.