Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5044. Odlok o spremembi Odloka o določitvi in uporabi turističnega znaka Občine Krško, stran 15403.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o določitvi in uporabi turističnega znaka Občine Krško
1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka o določitvi in uporabi turističnega znaka Občine Krško (Uradni listi RS, št. 34/97) tako, da glasi:
»Lastnik turističnega znaka in njegove celostne podobe je Občina Krško.«.
2. člen
V 8. členu odloka se črtata drugi in tretji odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 9. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Občina Krško kot lastnik celostne grafične podobe bo z njo upravljala in zagotavljala jasno razpoznavo območja Občine Krško v širšem prostoru.«.
Drugi odstavek 9. člena odloka se črta.
4. člen
Črta se 11. člen odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2008-0403
Krško, dne 24. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.