Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5041. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Krško, stran 15402.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16., 79. in 98. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 24. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Krško
1. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnem nadzoru v Občini Krško (Uradni list RS, št. 34/96 in 14/06) in naslednji predpis, izdan na njegovi podlagi:
– Pravilnik o službeni izkaznici komunalnega nadzornika v Občini Krško (Uradni list RS, št. 62/96).
2. člen
(začetek veljavnosti tega odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-4/96-1/18
Zveza: 007-2/2006-O301 in 353-10/96-1/11
Krško, dne 24. novembra 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.