Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5034. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina, stran 15388.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne 27. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča družbena lastnina za:
– zemljišče s parc. št. 1484/4, v idealnem deležu do 1/2, vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 908, k.o. Kočevje.
II.
Parcela št. 1484/4, k.o. Kočevje, postane last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238, v deležu do 1/2.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2008-1509
Kočevje, dne 28. novembra 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.