Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5033. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi, stran 15387.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 16. redni seji dne 27. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča družbena lastnina v splošni rabi za:
– zemljišče s parc. št. 783/3 k.o. Koblarji, pot v izmeri 75 m2,
– zemljišče s parc. št. 783/2 k.o. Koblarji, pt v izmeri 65 m2,
– zemljišče s parc. št. 783/4 k.o. Koblarji, pot v izmeri 29 m2,
– zemljišče s parc. št. 783/5 k.o. Koblarji, pot v izmeri 7 m2,
– zemljišče s parc. št. 519 k.o. Koblarji, pot v izmeri 914 m2,
– zemljišče s parc. št. 402 k.o. Koblarji, pot v izmeri 774 m2,
– zemljišče s parc. št. 424 k.o. Koblarji, pot v izmeri 1013 m2,
– zemljišče s parc. št. 786/3 k.o. Koblarji, pot v izmeri 620 m2,
– zemljišče s parc. št. 792 k.o. Koblarji, pot v izmeri 284 m2,
vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 222, k.o. Koblarji.
II.
Parcele navedene v I. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka 5874238.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-8/2007-1509
Kočevje, dne 28. novembra 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.