Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5024. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas, stran 15367.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07) in 118. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. seji dne 20. 11. 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas
1. člen
(Predmet obvezne razlage)
Odlok o ureditvenem načrtu Črna vas (Uradni list RS, št. 96/02, v nadaljevanju Odlok) v 13. členu opredeljuje tolerance v funkciji in namenski rabi površin ter toleranca pri objektih, ki so s to obvezno razlago natančneje opredeljene.
2. člen
(Obvezna razlaga 13. člena Odloka)
Združevanje zemljiških parcel je možno na celotnem območju, ki ga ureja Odlok. Povečevanje objektov obsega vse gradbene posege, kot so na primer rekonstrukcije, adaptacije, prizidave, nadzidave in podobno, s katerimi se povečujejo oziroma spreminjajo gabariti obstoječih in novih objektov za potrebe dejavnosti, ki se v njih odvija, na celotnem območju, ki ga ureja Odlok. Prizidave obstoječim objektom lahko segajo preko gradbene linije.
Št. 350-3/2008
Jesenice, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.