Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5023. Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana Uredniškega odbora občinskega glasila »Klasje«, stran 15367.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 30/02) in odločb Ustavnega sodišča RS, 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. seji dne 27. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o razrešitvi člana in o imenovanju člana Uredniškega odbora občinskega glasila »Klasje«
I.
Silva Berdajsa, Čagošče 60, Šentvid pri Stični se razreši članstva v Uredniškem odboru občinskega glasila Klasje.
II.
V Uredniški odbor občinskega glasila Klasje se imenuje Gregorja Štrublja, Stična 158, Ivančna Gorica.
III.
Mandat člana Uredniškega odbora traja do prenehanja mandatov članov Uredniškega odbora imenovanega na 3. seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, dne 29. 3. 2007.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-006/2007-3
Ivančna Gorica, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.