Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5022. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Stična, stran 15367.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) ter 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96, 7/98, 4/00) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 16. seji dne 27. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Stična
I.
1. V Svet zavoda Osnovne šole Stična se imenujejo kot predstavniki ustanovitelja – iz Občine Ivančna Gorica naslednji člani:
1. Janko Zadel, Dedni Dol 26, Višnja Gora,
2. Magdalena Urbančič, Vir pri Stični 40, Ivančna Gorica,
3. Barbara Mušič, Krka 38, Krka.
II.
2. Mandatna doba traja 4 leta.
III.
3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0016/2008
Ivančna Gorica, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.