Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5012. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtca Dolsko, stran 15357.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 28/08), osmega odstavka 3. člena Pravilnika o plačilu staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 ter 120/05), 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in spremembe 55/07), 6. ter 32. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Modra (Uradni list RS, št. 55/07) in Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtca Dolsko (Uradni list RS, št. 20/08) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. seji dne 26. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtca Dolsko
1. člen
V 3. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.«
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 6020-0001/2008-8
Dol pri Ljubljani, dne 26. novembra 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.