Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5010. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 15356.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08 – odločba US in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 552/2 – pot v velikosti 154,00 m2 k.o. Senožeti, z dovoljenjem za odpis navedene nepremičnine od vložka 496 in pripis k drugemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica na ime Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 35020-0011/2008-6
Dol pri Ljubljani, dne 26. novembra 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.