Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5005. Sklep o spremembi Sklepa o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda, stran 15349.

Na podlagi 57. člena in v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1. člen
S tem sklepom župan Občine Bled spreminja Sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05, 33/07, 76/07), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/08 (v nadaljevanju: Sklep).
2. člen
S tem sklepom se črta drugi odstavek 4. člena Sklepa, ki opredeljuje način pridobitve strokovnih rešitev in se glasi: »Zaradi občutljivosti objezerskega prostora bodo do faze dopolnjenega osnutka pripravljene variantne rešitve za območje sprememb v ureditveni enoti H6 – Vila Prešeren, kolikor pa bodo smernice nosilcev urejanja predvidevale variantne rešitve tudi za ureditveno enoto M13/3 – ob Ribenski cesti, se le-te prav tako zagotovi pred pripravo dopolnjenega osnutka.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru novogradnje objekta v ureditveni enoti H6 – Vila Prešeren je potrebno pred pričetkom projektiranja PGD projekta izvesti javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše krajinsko arhitekturne rešitve.
3. člen
Ta sklep se objavi v uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter se posreduje MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, začne pa veljati takoj.
Št. 3505-2/2007
Bled, dne 28. novembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost