Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2008 z dne 9. 12. 2008

Kazalo

5004. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo, stran 15348.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 14. redni seji dne 27. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
I.
Cene programov predšolske vzgoje v javnem vrtcu na območju Občine Bistrica ob Sotli znašajo mesečno na otroka v obeh starostnih skupinah 476,94 EUR.
II.
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Na podlagi odločbe o določitvi plačila se staršem izstavi račun, katerega so starši dolžni poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti. Vrtec lahko po poteku plačilnega roka staršem izstavi opomin za plačilo računa, s tem da lahko zaračuna stroške opomina.
III.
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programa iz 1. točke tega sklepa znaša 1,62 EUR. Ta znesek zajema vrednost zajtrka, dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice. Cena živil je preračunana na 21 dni.
Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca več kot tri dni, se cena programa zniža za znesek neporabljenih živil. Staršem se pri mesečnem obračunu cene programa odšteje sorazmerni del stroška živil za dneve odsotnosti, če odsotnost sporočijo vsaj en dan pred prvim dnem odsotnosti otroka.
IV.
Povišanje cen začne veljati naslednji dan po sprejemu sklepa. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-14-6
Bistrica ob Sotli, dne 27. novembra 2008
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.